čtvrtek 18. června 2015

7 věcí, které trápí ženy a s nimiž pomohou Bachovy esence

Jako terapeutka a koučka přicházím do kontaktu především se ženami. Setkávám se s jejich strachy, bloky a dalšími trápeními, kterým jako žena sama moc dobře rozumím. A protože mojí specializací jsou Bachovy esence, vybrala jsem ze své praxe 7 problémů, které mé klientky nejčastěji řeší a u nichž mám potvrzeno, že Bachovky opravdu zabírají. Nemůžete si je samozřejmě představovat jako nějakou zázračnou jednorázovou pilulkou, která za nás vše vyřeší. Při správném a dlouhodobém užívání ale dají člověku vnitřní sílu postavit se všem slabostem a démonům a vrátit se zpátky do rovnováhy.

1. Neumím říct NE a sebe dávám na poslední místo

Často za mnou přicházejí nebo mi píší klientky, které jsou na konci svých sil. Je to ten typ žen, o kterých se říká, že by se pro druhé rozkrájely. Ochotné, vstřícné, obětavé. Pomáhají rodině, širokému okolí a svoje potřeby neřeší. Ale uvnitř cítí, že to není dobře. Zažívají pocit hořkosti, kdykoli si uvědomí, že pro sebe zase nestihnou nic udělat. Přesto nedokážou tento stav změnit. Pomalu, krok za krokem se blíží k bodu, v němž se zhroutí nebo začnou nesnášet své okolí.
V rámci terapie hledáme důvody, proč tomu tak je. A jako u mnoha dalších věcí je nacházíme často v dětství. Zároveň se klientky snažím přivést k poznání, že pokud se nenaučí říkat NE, pokud si nestanoví jasné hranice a nebudou je dodržovat, jejich situace se těžko zlepší. Bachovy kapky vám to velmi ulehčit. Tuhle zkušenost udělala řada mých klientek. Například klientka Věra po absolvování Bachovy terapie napsala: Získala jsem více odvahy říci ,,ne", celkově jsem se zklidnila.